Lekári & ošetrovateľstvo

Všeobecný lekár

Lekár špecialista

Opatrovateľ, osobný asistent

Pôrodná asistentka

Profesionálny rodič

Radiologický asistent

Sanitár

Zdravotná sestra

Zdravotnícky asistent

Zdravotnícky laborant

Zdravotnícky záchranár

Zubný asistent

Zubný lekár

Zubný technik

Farmaceut

Farmaceutický laborant