Knowenger.com spriemeruje posledných 20 uskutočnených predajov alebo nákupov daného užívateľa a udelí mu hodnotenie spoľahlivosti.

Áno. Finančné prostriedky na svoj účet môžete odosielať prostredníctvom existujúceho účtu v systéme PayPal.

Je to celkové hodnotenie užívateľa podľa nastaveného mechanizmu na Knowenger.com.

Level Gold je marketingový nástroj, ktorý slúži na získanie nových zákazníkov a rozšírenie služieb pre užívateľov do systému Knowenger. Level Gold platí po dobu jedného roka. Získaním tohto statusu, používateľ nadobudne výhody, ktoré sú zverejnené TU.

To znamená, že Knowenger.com nepodporuje žiadne inzerovanie na stránke. Inzerovať nebude možné ani v budúcnosti.

Stačí požiadať o vyplatenie. Do 48 hodín bude požiadavka zrealizovaná.

Na Knowenger.com môže predávať a nakupovať služby ktokoľvek z ktorejkoľvek krajiny. Musí byť však zabezpečený príjem a výber peňazí z Knowenger.com. Viac o platobných metódach sa môžete dočítať TU.

Ak potrebujete pomoc, môžete nás kontaktovať mailom na help@knowenger.com. Tím Knowenger Vám poskytne pomoc a cenné rady.

Nevhodný inzerát môže byť nesprávne štylizovaný, nezrozumiteľný alebo nespĺňa štandardy po textovej či grafickej stránke. Inzerát, ktorý nemá kontextuálne nič spoločné s tématikou danej služby, môžeme tiež považovať za nevhodný inzerát. Takéto inzeráty nebudú schválené. Pokiaľ budú uverejnené, budú stiahnuté z obehu. K dispozícii je aj služba na Knowenger.com v sekcii Reklama a Marketing. Prostredníctvom tejto služby vám profesionáli poskytnú pomoc pri vyhotovení inzerátov. Knowenger.com využíva Blacklist zoznam, ktorý blokuje nevhodné inzeráty. Tím Knowenger takéto inzeráty preverí a v prípade potreby zablokuje. Podľa nevhodnosti inzerátu môže takéto konanie viesť k pozastaveniu služieb na Knowenger.com, prípadne môže dôjsť k sprísneniu podmienok pre daného užívateľa.

Pri nesprávnom zadaní niektorých oosbných informácii môže dôjsť k tomu, že daný užívateľ nebude môcť 100% využívať platformu Knowenger.com. Niektoré údaje sú nemenné a niektoré sa dajú zmeniť iba raz za 6 mesiacov. Pri žiadosti o opravu niektorého osobného údaju, môže byť táto žiadosť spoplatnená. Všetky údaje sa natrvalo viažu na ID, aj keď je ID zablokovaná. Pri vytvorení nového účtu, údaje, ktoré sú už naviazané na staré ID sa nebudú dať replikovať. Všetky údaje v profile sa zverejňujú a slúžia výlučne na komunikáciu medzi užívateľmi pre lepšie dotiahnutie danej služby.

Predajca si zvolí takú sumu za službu, ktorú podľa jeho názoru bude ochotný nákupca zaplatiť. Knowenger pri určitých službách môže mať tendenciu doporučiť ceny niektorých služieb z dôvodu jej udržateľnosti a rozšírenia. To pomôže k jej rýchlejšiemu pokrytiu, obľube a väčšiemu záujmu o túto službu medzi ľuďmi, z čoho budú najviac profitovať predajcovia, a to zvýšeným počtom objednávok danej služby. Doporučovanie cien má len informačný charakter. Nemá teda žiaden vplyv na konečnú cenotvorbu užívateľa.

Začať ponúkať služby na Knowenger.com je úplne jednoduché. Stačí sa zaregistrovať na portáli Knowenger.com. Následne vyhľadať kategóriu, ktorá najviac charakterizuje konkrétnu službu, ktorej sa chcete venovať ,vyplniť inzerát a odoslať ho.

Knowenger.com nespoplatňuje topovanie inzerátov. Topovaný bude každý inzerát predajcu, ktorý obchod zrealizoval do úspešného konca so 100% spokojnosťou. Poskytovanie kvalitných služieb a získavanie pravidelných zákazníkov je cieľom každého predajcu.

Vytvorte si účet na Knowenger.com. Vyberte si službu, o ktorú máte záujem. Predajca a nákupca sa musia vopred dohodnúť na podmienkach poskytovania služby, cene a termíne dodania. Službu môžete zaplatiť cez náš platobný systém prevodom na účet alebo kreditnou kartou. Na základe ukončenia odovzdanej služby Knowenger.com prevedie peniaze na účet predajcu. V prípade nejakých problémov alebo nedostatkov, máte 72 hodín od potvrdenia o platbe za službu na to, aby ste sa dohodli na odstránení rôznych nedostatkov v danej službe a dospeli k vzájomnej spokojnosti.

Ak ste nenašli službu, ktorú hľadáte, napíšte inzerát do Requestu. Tím Knowenger sa Vašou požiadavkou bude zaoberať. Každá oprávnená žiadosť môže napomôcť nájsť a rozvíjať nové služby.

Áno môže. Knowenger.com nepreveruje služby, s ktorými sú zákazníci spokojní. Portál obmedzí iba nekvalitnú službu, s ktorou sú zákazníci nespokojní. takto nekvalitne poskytované služby môžu vážne poškodiť imidž a dobré meno značke Knowenger.com. Každá pozastavená služba musí prejsť kontrolou tretej strany, aby mohla byť znovu aktívna a považovaná za kvalitnú.

Knowenger.com nie je schopný overiť každú ponúkanú službu. Portál poveruje tretie strany, ktoré tieto služby preveria. Rôzne služby v daných oblastiach preveria tieto strany aj osobne, v prípade, že si to dané služby vyžadujú. Poskytovateľ, ktorému bola služba na základe sťažnosti objednávateľa zablokovaná, môže kontaktovať túto tretiu stranu, ďalej len „kontrolóra , aby bola služba skvalitnená a opätovne pridaná na portál Knowenger.com. V prípade, že poskytovateľ služby nevie nájsť vhodného kontrolóra, môže požiadať Knowenger tím o doporučenie takejto osoby. Poskytovateľ hradí kontrolórovi cestovné náklady a poplatky za vykonanie potrebnej kontroly. Opätovne spustené budú len tie služby, ktoré odporučí kontrolór, a ktorých servis a prístup k zákazníkom sa značne skvalitnil. Ak takáto služba bude aj napriek kontrole opakovane označovaná zákazníkmi, ako nevhodná služba, bude táto služba definitívne zastavená bez jej opätovného spustenia.

Knowenger.com nevyberá od užívateľov žiadne peňažné ani iné pokuty. Tím Knowenger iba obmedzuje činnosť služieb, s ktorými mali zákazníci zlú skúsenosť a neposkytovali požadovanú kvalitu. V takomto prípade vzniknú poskytovateľovi služby povinnosti zaplatiť iba poplatky spojené s overením danej služby treťou stranou, ktorá odborne preverí poskytovanú službu.

PayPal je internetový platobný systém, ktorý poskytuje rýchle a bezpečné riešenie platieb online. Poskytuje okamžité prevody hotovosti medzi lokalitami predajcov.

Áno. Ak chcete uskutočňovať vklady prostredníctvom systému PayPal, musíte si otvoriť bezplatný účet. Registrácia v systéme PayPal je rýchla a jednoduchá. Otvorte si účet už dnes.

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov: Ak sa chcete zaregistrovať, prejdite na webovú lokalitu systému PayPal. Ubezpečte sa, že zadané údaje sú správne, aby systém PayPal mohol autorizovať a overiť váš účet. Vyberte si svoj preferovaný jazyk a krajinu resp. región, v ktorom žijete. Vyberte si typ účtu v systéme PayPal a kliknite na položku Pokračovať. Zadajte svoje osobné údaje podľa požiadaviek a kliknite na položku Zaregistrujte sa. Váš účet bude pripravený na používanie po dokončení týchto krokov.

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov: Ak sa chcete zaregistrovať, prejdite na webovú lokalitu systému PayPal. Ubezpečte sa, že zadané údaje sú správne, aby systém PayPal mohol autorizovať a overiť váš účet. Vyberte si svoj preferovaný jazyk a krajinu resp. región, v ktorom žijete. Vyberte si typ účtu v systéme PayPal a kliknite na položku Pokračovať. Zadajte svoje osobné údaje podľa požiadaviek a kliknite na položku Zaregistrujte sa. Váš účet bude pripravený na používanie po dokončení týchto krokov.

Tagy sú buď slovo alebo frázy oddelené čiarkou, ktoré vystihujú druh ponúkanej služby.

Služba ZADARMO je tu pre tých, ktorí chcú ostatným poskytnúť svoje služby alebo vedomosti zadarmo bez získania finančnej odmeny.

Služba ZADARMO sa nesmie viazať na inú platenú službu a nesmie byť v nej žiadna podmienka. Pri slubže ZADARMO nesmieš zvýhodňovať ľudí podľa výzoru, pohlavia, veku, národnosti, spoločenského postavenia alebo vierovyznania. Služba nesmie byť účelová a musí spĺňať všetky aspekty morálky.

Finančné prostriedky na svoj účet v systéme PayPal môžete odoslať prostredníctvom nasledujúcich možností platby: Priamy bankový prevod, kreditná karta, debetná karta.

Prihláste sa do svojho účtu. Prejdite na kartu Pokladňa a vyberte položku Vklad. Po zobrazení loga Systém PayPal vyberte túto možnosť vkladu jednoduchým kliknutím na ikonu. Zadajte alebo vyberte výšku vkladu a kód prémie (ak nejaký máte) a potom kliknite na položku Vklad. Teraz budete presmerovaní do systému PayPal, kde sa zobrazí výzva na prihlásenie do účtu systému PayPal a potvrdenie platby prostredníctvom výberu spôsobu platby a kliknutia na položku Uskutočniť platbu teraz. Po dokončení tohto procesu dostanete okamžité potvrdenie o transakcii. Potom budete presmerovaní do časti Pokladňa.

Za vklady prostredníctvom systému Systém PayPal sa neúčtujú žiadne poplatky.

Ak už máte účet PayPal, schválenie trvá 10 až 20 sekúnd. Odosielajte finančné prostriedky na svoj účet v systéme PayPal prostredníctvom kreditnej karty alebo elektronického prevodu z bežného bankového účtu.

Áno, ak chcete uskutočňovať výbery prostredníctvom systému PayPal, musíte najprv uskutočniť úspešný vklad pomocou účtu v tomto systéme v priebehu posledných 6 mesiacov. Ak ste úspešne uskutočnili vklad v priebehu posledných 6 mesiacov, prejdite do časti Pokladňa, vyberte kartu Výber a potom vyberte logo systému Systém PayPal. Suma výberu sa vám elektronicky odošle priamo na účet v systéme PayPal po dokončení nášho interného postupu.

Používanie platobného systému PayPal je absolútne bezpečné! Prostredníctvom systému PayPal môžete uskutočňovať absolútne bezpečné transakcie pomocou služby internet banking.

Prostredníctvom systému PayPal možno uskutočňovať transakcie len v menách EUR a GBP.

Áno.

Ak v našich FAQ nenájdete odpovede a informácie, ktoré hľadáte, obráťte sa na nás formou emailu na faq@knowenger.com. V krátkom čase vám odpovieme a vašu otázku pridáme k FAQ.