Informácie v profile

* Všetky údaje v profile sa zverejňujú a slúžia výlučne na komunikáciu medzi užívateľmi počas realizácie služby.

* Obrázok v profile je povinný. Nahrajte si svoju fotku alebo obrázok pod ktorým Vás užívatelia dokážu rospoznať.


Komunikačné prostriedky:


Vyplňte si komunikačné prostriedky cez ktoré ste ochotný komunikovať s užívateľom počas realizácie služby.* Osobné komunikačné prostriedky sa zobrazia len užívateľovy ktorý si u Vás objedná službu po dobu nevyhnutnú na zrealizovanie danej služby.